سرخط خبرها

ترجمه و معنای اصطلاحات ادبیات به انگلیسی

ترجمه و معنای اصطلاحات ادبیات به انگلیسی

ترجمه و معنای اصطلاحات ادبیات به انگلیسی   ابزار بلاغی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ rhetorical  vehicle استعاره    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ metaphor الگو یا قلمروی شناختی آرمانی ـــــــــــــــــــــــــــ cognitive) idealized models(icm انتقال معنایی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  meaning transfer انتقال معنایی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  meaning transfer پدیده  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ phenomenon تجربه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ experience تفکرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ thought جنس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ material for object دسترسی ذهنی …

ادامه نوشته »

رایگان-سه آیه که حروف اصلی فعل های آنها س م ع، خ ر ج و ذ ه ب است(تحقیق درس چهارم عربی نهم)

رایگان-سه آیه که حروف اصلی فعل های آنها

سه آیه که حروف اصلی فعل های آنها س م ع، خ ر ج و ذ ه ب است تحقیق درس چهارم عربی نهم   با استفاده از نرم افزار قرآن یا کتاب اَلْمُعْجَمُ الْمُفَهْرَسُ لالفاظِ الْقُرآنِ سه آیه را که حروف اصلی فعل های آنها س م ع، خ …

ادامه نوشته »